gopay_bannery-modre.png

 

visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png

mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png

ms_accpt_match_eps.png verified_by_visa-full-colour.png

Mastercard_SecureCode [Převedený].png

IN TIME

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

Nákupní řád

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu PROHAS se řídí platnou legislativou, dále se řídí níže uvedeným nákupním řádem a v neposlední řadě se řídí dobrými mravy.

Tyto obchodní podmínky, vymezují a specifikují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, v rámci smluvních vztahů, uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.prohas.eu Radek Novotný. S těmito obchodními podmínkami, je kupující seznámen  a při odeslání objednávky souhlasí s těmito podmínkami a je na ně dostatečně upozorněn .

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.prohas.cz je Radek Novotný, se sídlem Rádlo 194, 468 03  Rádlo,IČ: 63762951.

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem ČR.


Ceny a zboží

Provozovatel internetového obchodu PROHAS (dále jen "provozovatel") je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu PROHAS (dále jen "e-shop") jsou uváděny včetně DPH.


Objednání zboží - Uzavření kupní smlouvy

Objednávka , která je řádně vyplněna a prostřednictvím internetového obchodu www.prohas.eu odeslána,popřípadě uzavřená telefonicky, je závazným návrhem , na uzavření kupní smlouvy  mezi prodávajícím a kupujícím.

Prodávající je povinnen neprodleně potvrdit objednávku ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku, na uvedenou e-mailovou adresu kupujícího. Samotná kupní smlouva, je uzavřena akceptováním všech podmínek , při uzavírání internetové objednávky.

Spotřebitel, má právo zrušit objednávku telefonicky, e-mailem, bez udání důvodů, do doby expedice zboží. Toto je spotřebitel povinnen oznámit prodávajícímu. V případě, že spotřebitel zruší objednávku na zboží, které je pro něj speciálně objednáno, či vyrobeno, je stanoven poplatek ve výšši 50% z  kupní ceny zboží.


Způsob platby

Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

  • Dobírka - platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
  • Převod - zákazník bude kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu PROHAS ( č.ú. 35-6238450287/0100) na základě zálohové faktury, variabilní symbol platby odpovídá číslu zálohové faktury. Po připsání částky na účet bude zboží neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.
  • Hotovost - platba při osobním převzetí zboží v prodejně (Rádlo 194, 468 03  Rádlo).
  • Splátkový prodej - prodej zboží na splátky. Bližší informace naleznete v části Jak nakupovat - "Nákup na splátky "

Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel, případně jeho zodpovědný zástupce, právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 2-10 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu.

Způsob doručení

Zákazník má možnost zvolit si doručení prostřednictvím kurýrní služby PPL , České pošty, DPD, IN TIME nebo osobní odběr v prodejně (Rádlo 194, 468 03  Rádlo). V případě kurýrní služby bude zboží doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna zákazníkem před odesláním zboží (o odeslání zboží je zákazník informován formou emailu). Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. Cena dopravy je účtována sazebníkem dle zvoleného dopravce.

U vybraných výrobků si prodávající vyhrazuje právo pouze osobního prodeje a převzetí výrobků, tím není dotčena možnost objednání výrobku prostřednictvím e-shopu. Na toto je zákazník upozorněn u daného výrobku ve způsobu dopravy " Osobní odběr na prodejně ".


Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu PROHAS .

 

Odstoupení  spotřebitele od smlouvy dle § 1829,odst, 1,  obč. zák.

Spotřebitel má právo , odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní od doručení zásilky. Při tomto musí spotřebitel o svém odstoupení od smlouvy , informovat prodávajícího  www.prohas.eu Radek Novotný, Rádlo 194, 468 03  Rádlo,IČ: 63762951, dopisem, nebo e-mailem. Dopis musí obsahovat číslo objednávky, jméno a příjmení spotřebitele a datum doručení.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu  neprodleně zaslány peníze, do 14. dnů ode dne odstoupení od smlouvy, spojené s dodáním položky.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy  v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

- o dodávce zboží, které bylo bez výhrad upraveno pro jeho osobu

- o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel vyňal z obalu a z hygienických důvodů nelze jej vrátit

- osdstoupit od smlouvy nelze, pokud bylo zboží spotřebováno

- pokud je vrácené zboží viditelně poničené ,opotřebované a neúplné, může prodávající uplatnit náhradu škody


Vymezení pojmů

- spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo , případně jiné smlouvy, pokud na stranách je kupující a prodávající

- spotřebitel - je fyzická osoba ,která při uzavírání a podepisování smlouvy , jedná v rámci své obchodní, nebo podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu povolání

- kupující, který není spotřebitel - je osoba, která při uzavírání smlouvy, jedná v rámci svého samostatného povolání

.

** Pokud máte v jakémkoli aspektu našeho provozního řádu nejasnosti, pochybnosti, či Vám některá jeho část nevyhovuje, kontaktujte nás, vždy se snažíme vyjít zákazníkovi maximálně vstříc v zájmu jeho spokojenosti!

.

Řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

"Spokojenost našich zákazníků je i naší spokojeností."