gopay_bannery-modre.png

 

visa-full-colour-rgb.png visa_electron_2015.png

mc_accpt_match_eps.png me_accpt_match_eps.png

ms_accpt_match_eps.png verified_by_visa-full-colour.png

Mastercard_SecureCode [Převedený].png

IN TIME

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

U zboží nakoupeného prostřednictvím internetového obchodu má zákazník do 14 dnů od doruční zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené a ani nesmí nést žádné známky jeho používání. Zboží musí být zabaleno v nepoškozeném originálním balení ( včetně veškerého příslušenství a dokumentace ) a odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu prodejny provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu, případně v hotovosti poštovní složenkou, či jinak na základě vzájemné dohody.

 

Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím internetového obchodu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v internetovém obchodě www.rntechnik.cz , čehož důkazem je daňový doklad - faktura a řádně vyplněný záruční list.

 

Uplatnění reklamace

Klient se při uplatňování záruky může s potřebnými dokumenty ( záruční list, faktura) obrátit přímo na servis dané značky, nebo zboží zaslat do provozovny internetového obchodu www.prohas.cz spolu s popisem závady, záručním listem a zpáteční adresou. Po vyřízení reklamace Vám bude zboží zasláno zpět.

 

Adresa k zasílání reklamačních oprav:

 

Radek Novotný

Rádlo 194

468 03 Rádlo

.

Kontaktní údaje:

email:      info@prohas.eu

telefon:    606 911 617

 

Řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“